Dějepis pro gymnázia a střední školy.
1 Pravěk a starověk
Miroslav Popelka, Veronika Válková

Dnes vráceno
Knihy
3. vydání
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2016; 143 stran : barevné ilustrace, mapy ; 30 cm
Ostatní autoři: Válková, Veronika,; Čornej, Petr,
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

dějepis; pravěk; starověk; history (school subject); prehistory; antiquity

Autor koncepce řady dějepisných učebnic Petr Čornej

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Související
Všechny díly
Obsah
                    

OBSAH
Slovo úvodem....................................7
Poznámka pro uživatele učebnice.................8
PRAVĚK
1.	Co je pravěk a archeologie.....................9
Archeologické prameny a metody................9
Co je archeologický výzkum?..................Il
Spolupráce archeologie
s dalšími vědními obory.............i ... 11
Datování v archeologii.......................12
Z dějin archeologie..........................12
2.	Vznik a vývoj člověka........................13
První lidé...................................14
3.	Starší a střední doba kamenná
(paleolit a mezolit)...........................15
Nejstarší paleolit...........................15
Starý paleolit...............................15
Střední paleolit.............................15
Mladý paleolit...............................16
Počátky umění v mladém paleolitu.............16
Mezolit - střední doba kamenná...............17
4.	Mladší doba kamenná (neolit).................18
Počátky zemědělství..........................18
Další novinky mladší doby kamenné............19
Neolitická kolonizace........................20
České země v mladší době kamenné.............20
5.	Pozdní doba kamenná (eneolit)................22
Oradlo a vůz.................................23
Metalurgie mědi..............................23
Počátky hornictví............................23
Megality.....................................24
Sídliště na jezerech.........................25
Společnost v eneolitu........................25
Osídlení českých zemí........................26
6.	Doba bronzová................................27
Starší doba bronzová - únětická kultura ... 27
Střední doba bronzová........................28
Mladší doba bronzová.........................29
Utváření pravěkých národů....................30
7.	Doba železná.................................30
Starší doba železná - období halštatské. ... 31 Mladší doba železná - období laténské .... 32
8.	Doba římská.............................35
Germánská sídliště.....................35
Zemědělství a řemeslo..................35
Pohřební ritus, náboženství a písmo....36
9.	Stěhování národů........................37
STAROVĚK
Úvod......................................39
Typy starověkých států.................40
I.	STAROVĚKÝ PŘEDNÍ VÝCHOD
1.	Mezopotámie.............................41
Sumer..................................41
Akkad..................................42
Asýrie.................................42
Babylonie..............................44
Kultura v Mezopotámii..................46
2.	Další důležité státní útvary na Předním východě 49
Palestina..............................49
II.	EGYPT
1.	Dějiny..................................52
Společnost.............................52
Archaické období.......................52
Stará říše.............................53
Střední říše...........................54
Nová říše..............................54
Pozdní Egypt...........................56
2.	Kultura v Egyptě...............: .... 57
Náboženství............................57
Umění a vzdělanost.....................58
III.	STAROVĚKÉ ŘECKO
1.	Počátky řeckých dějin...................63
Minojská Kréta.........................63
Mykénské období........................64
Temné (homérské) období................68
2.	Archaické období........................69
Polis..................................69
Velká řecká kolonizace.................70
5
Raná řecká tyranida........................71
Sparta.....................................71
Athény.....................................73
3.	Klasické období.............................75
Řecko-perské války.........................75
Peloponéská válka..........................78
Thébská hegemonie..........................79
Krize polis................................80
4.	Makedonská nadvláda a vznik
helénistických států.........................80
Filippos a ovládnutí Řecka.................80
Alexandr a vznik jeho impéria..............81
Vznik helénistických říší..................82
5.	Kultura starověkého Řecka...................83
Náboženství................................83
Jazyk a literatura.........................84
Věda.......................................86
Architektura a výtvarné umění..............87
IV.	STAROVĚKÝ ŘÍM
1.	Etruskové a počátky Říma.....................92
Záhady kolem Etruskú.......................92
Vzestup a pád Etrurie......................93
Vznik Říma.................................94
Etruští králové............................95
2.	Římská republika do ovládnutí Itálie........96
Boje plebejů za emancipaci.................96
Politické zřízení Říma.....................97
Ovládnutí Itálie...........................97
3.	Římská republika do ovládnutí Středomoří . . 99
Kartágo....................................99
Punské války...............................99
Ovládnutí Makedonie a Řecka...............101
4.	Krize římské republiky.....................102
Důsledky rozmachu římského impéria ... 102
Bratři Gracchové..........................103
Optimáti a populáři.......................103
Válka se spojenci.........................103
Sullova diktatura.........................104
První triumvirát..........................105
Občanská válka...........................106
Caesarova samovláda......................107
Druhý triumvirát...........................107
5.	Římské impérium za principátu...............109
Augustus...................................109
lulsko-claudijská dynastie.................110
Flaviovci..................................111
Adoptivní císaři...........................112
Severovci..................................113
Krize impéria..............................114
6.	Počátky křesťanství.........................115
Ježíšovo působení..........................115
Šíření křesťanské víry.....................116
Pronásledování křesťanů....................117
Nový zákon.................................117
7.	Řím za dominátu a zánik impéria.............117
Diocletianus...............................117
Constantinus...............................118
Počátek stěhování národů
a rozdělení římské říše....................119
Zánik západořímské říše....................119
8.	Kultura starověkého Říma....................121
Náboženství..............................121
Jazyk a literatura.......................121
Věda.......................................123
Architektura a výtvarné umění..............123
V.	INDIE
Harappská kultura..........................127
Védské období..............................128
Historické období..........................130
Kultura a vzdělanost.......................132
VI.	ČÍNA
První státní útvary v Číně.................134
Filozofické směry ve staré Číně............134
Říše Čchin a říše Chan.....................135
Kultura, společnost a vzdělanost...........137
Kdo byl kdo (rejstřík osob).....................140
6
				
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní autor Popelka, Miroslav, 1957-
Údaje o názvu Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1, Pravěk a starověk / Miroslav Popelka, Veronika Válková
Variantní názvy Pravěk a starověk
Variantní názvy Dějepis 1
Variantní názvy Dějepis pro gymnázia 1
Další autoři Válková, Veronika, 1970-
Další autoři Čornej, Petr, 1951-
Mezinárodní standardní číslo knihy ISBN 978-80-7235-582-2 (brožováno)
Údaje o vydání 3. vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2016
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma dějepis ph117186 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma pravěk dějiny ph117254 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma starověk dějiny ph126028 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma history (school subject) eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma prehistory eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma antiquity history eczenas
Fyzický popis 143 stran : barevné ilustrace, mapy ; 30 cm
Všeobecná poznámka Autor koncepce řady dějepisných učebnic Petr Čornej
Mezinárodní desetinné třídění 93/94
Mezinárodní desetinné třídění 903
Mezinárodní desetinné třídění 94(3)
Mezinárodní desetinné třídění (075.3)
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw0119728
3 CZ PrNK
5 20180913102449.7
7 ta
8 160812s2016----xr ab||d|p||||001|0|cze||
20 ## $a 978-80-7235-582-2 $q (brožováno)
40 ## $a BOA001 $b cze $e rda
72 #7 $a 93/94 $x Dějiny (obecně) $2 Konspekt $9 8
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 93/94 $2 MRF
80 ## $a 903 $2 MRF
80 ## $a 94(3) $2 MRF
80 ## $a (075.3) $2 MRF
100 1# $a Popelka, Miroslav, $d 1957- $7 xx0051201 $4 aut
245 10 $a Dějepis pro gymnázia a střední školy. $n 1, $p Pravěk a starověk / $c Miroslav Popelka, Veronika Válková
246 30 $a Pravěk a starověk
246 14 $a Dějepis 1
246 18 $a Dějepis pro gymnázia 1
250 ## $a 3. vydání
264 #1 $a Praha : $b SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, $c 2016
300 ## $a 143 stran : $b barevné ilustrace, mapy ; $c 30 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Autor koncepce řady dějepisných učebnic Petr Čornej
504 ## $a Obsahuje bibliografie a rejstřík
650 07 $a dějepis $7 ph117186 $2 czenas
650 07 $a pravěk $x dějiny $7 ph117254 $2 czenas
650 07 $a starověk $x dějiny $7 ph126028 $2 czenas
650 09 $a history (school subject) $2 eczenas
650 09 $a prehistory $2 eczenas
650 09 $a antiquity $x history $2 eczenas
655 #7 $a učebnice středních škol $2 czenas $7 fd133771
655 #9 $a textbooks (secondary) $2 eczenas
700 1# $a Válková, Veronika, $d 1970- $7 jo2005274171 $4 aut
700 1# $a Čornej, Petr, $d 1951- $7 jk01021912 $4 ccp
901 $b 9788072355822 $f 3. vydání $o 20160818
Dokumenty ke stažení
MDT: 93/94; 903; 94(3); (075.3)
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné
Permanentní odkaz